ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ» ιδρύθηκε το έτος 2006 από την Πρόεδρο αυτού κ. Κλέλια Χατζηιωάννου.
 
Το Ίδρυμα στεγάζεται στο περίφημο νεοκλασικό κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιδρύτριας, το οποίο ευρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής και το οποίο σχεδιάστηκε από τον σπουδαίο κλασσικό αρχιτέκτονα στις αρχές του 20ου αιώνα Ερνέστο Τσίλλερ.
 
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων της Κύπρου, με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς ή 'Αριστα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική, Ψυχολογία, Φιλοσοφική, Ιστορία της Τέχνης, Οικονομία, Ναυτιλιακά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομική και Πληροφορική σε αντίστοιχες Σχολές/Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
 
Για την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού του, το Ίδρυμα προκηρύσσει ετησίως τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος και η συστατική πράξη  αυτού, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.