Αρχική / Νέα / ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018 - 2019

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018 - 2019

 

  Δυνάμει των με αριθμούς πρωτοκόλλου Δ.Κ.Π. Β 68060 ΕΞ 2019 και 40057 ΕΞ 2020 / 22.04.2020 αποφάσεων της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Τμήμα Β’ του Υπουργείου Οικονομικών, διορίστηκαν ως υπότροφοι :

 

 

 

 

                                                                                                       Κηφισιά, 21/06/2019

                                                                                                      Κηφισιά, 20/05/2020