Αρχική / Νέα / ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019 - 2020

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019 - 2020

Δυνάμει των με αριθμούς πρωτοκόλλου 68454 ΕΞ 2020 / 02.07.2020 και 113264 ΕΞ 2020 / 07.10.2020 αποφάσεων της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Τμήμα Β' του Υπουργείου Οικονομικών, διορίστηκαν ως υπότροφοι : 


 

 

 

                                                                                                                            Κηφισιά, 13/11/2020