Αρχική / Νέα / ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021 - 2022

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021 - 2022

 

Δυνάμει του με αρ. πρωτοκόλλου 163034 ΕΞ 2021 / 20.12.2021 απόφασης της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Β' του Υπουργείου Οικονομικών, διορίστηκαν ως υπότροφοι : 


 

 

                                                                                                             Κηφισιά 15.02.2022