Αρχική / Νέα / ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022 - 2023

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022 - 2023

 Δυνάμει του με αρ. πρωτοκόλλου 153775 ΕΞ 2022 / 20.10.2022 απόφασης της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Β' του Υπουργείου Οικονομικών, διορίστηκαν ως υπότροφοι : 

 

 

 Η τρίτη υποτροφία θεωρήθηκε άγονη.

 

                                                                                                             Κηφισιά 10.01.2023