Αρχική / Επικοινωνία / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Για παροχή κάθε είδους πληροφοριών αναφορικά με τις χορηγούμενες από το Ίδρυμα υποτροφίες καθώς και με την εν γένει  λειτουργία και σκοπό του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ", οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 - 6208298 και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ, καθώς και στο email του Ιδρύματος info@cleliafoundation.gr .