Αρχική / Το Ίδρυμα / ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 Η κυρία Κλέλια Χατζηϊωάννου, Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ», μετέχοντας ενεργά στα κοινά και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης προσέφερε στον εθελοντικό οργανισμό μη κυβερνητικού χαρακτήρα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» το χρηματικό ποσό των 60.000,00 Ευρώ με το οποίο αντιμετωπίστηκαν σημαντικές ανάγκες του Οργανισμού και εξοφλήθηκε ολοσχερώς ο επιβληθείς Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που αναλογεί στον ανωτέρω εθελοντικό οργανισμό ύψους 53.313,31 Ευρώ.

Για ακόμη μία φορά, η κα Κλέλια Χατζηϊωάννου συνέβαλε αποφασιστικά στο έργο που επιτελεί ο εν λόγω εθελοντικός οργανισμός επιδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθησία της στην προσπάθεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών.

 

Με τη σειρά του το Κοινωφελές Ίδρυμα και η Πρόεδρος αυτού, κα Κλέλια Χατζηϊωάννου, ευχαριστούν θερμά το Χαμόγελο του Παιδιού για το σημαντικό έργο που επιτελεί όλα αυτά τα Χρόνια.

 Κηφισιά, Σεπτέμβριος 2016

Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου