Αρχική / Νέα / ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2015 - 2016

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2015 - 2016

  Κατόπιν της από 20.02.2015 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφιών (τεσσάρων συνολικά υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Μ. Βρετανία, ήτοι 2 υποτροφίες στον κλάδο της Ιατρικής Επιστήμης και δύο στον κλάδο της Φιλοσοδικής Επιστήμης) του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 άνευ διαγωνισμού, που δημοσιεύθηκε στην ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας "ΤΑ ΝΕΑ" στις 17.04.2015, στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Δημόσοιας Περιουσίας "www.gspp.gr" στις 03.04.2015, καθώς και στην στοσελίδα του Ιδρύματος «www.cleliafoundation.gr», εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής υποβάλλοντας αιτήσεις χορήγησης υποτροφίας μετά των συνημμένων δικαιολογητικών είκοσι ένα (21) υποψήφιοι – υπότροφοι, εκ των οποίων πέντε (5) υποψήφιοι αιτήθηκαν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Ιατρικής Επιστήμης και οι υπόλοιποι δεκαέξι (16) υποψήφιοι αιτήθηκαν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Φιλοσοφικής Επιστήμης. 

Δυνάμει των από 29.07.2015 και 27.08.2015 πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εξεδόθησαν αντίστοιχα οι υπ' αρ. πρωτοκόλλου Δ.Κ.Π. Β 0012717 ΕΞ 2015/13.08.2015 & Δ.Κ.Π. 0013459/09.09.2015 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Β', με τις οποίες διορίστηκαν ως υπότροφοι για τις ως άνω προκηρυχθείσες υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2015- 2016 οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

Στον κλάδο της Ιατρικής Επιστήμης χορηγούνται οι δύο (2) προκηρυχθείσες υποτροφίες στους κ.κ. Αντωνία Χατζηευφραιμίδου του Νικολάου και Θωμά Σταυράκη του Αθανασίου.

Στον κλάδο της Φιλοσοφικής Επιστήμης χορηγούνται οι δύο (2) προκηρυχθείσες υποτροφίες στις κ. Ειρήνη-Αικατερίνη Κλεισούρα  του Αγγελου  και Ουρανία Σφακιανάκη του Στυλιανού. 

Κηφισιά, την 15η Σεπτεμβρίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

κ. ΚΛΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ