Αρχική / Υποτροφίες / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016-2017

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016-2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016- 2017

 

Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ» σύμφωνα με τον Σκοπό του επί της υπ’ αρ. 3.406/2006 Συστατικής του Πράξης, ως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους  για

 

Τη χορήγηση τεσσάρων (4) συνολικά υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατες Σχολές / Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας στον κλάδο της Ιατρικής Επιστήμης (δύο (2) υποτροφίες), της Επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης (μία (1) υποτροφία) και της Επιστήμης της Ψυχολογίας (μία (1) υποτροφία) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων - υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος και τον ισχύοντα Νόμο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έλληνες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και Πανεπιστημίων της Κύπρου, ηλικίας από 22 έως και 32 ετών, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή «?ριστα», για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Επιστήμη (2 υποτροφίες), στην Επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης (1 υποτροφία) και στην Επιστήμη της Ψυχολογίας (1 υποτροφία) σε Σχολές/ Πανεπιστήμια/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας, διαρκείας ενός (1) έτους, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αντί του μηνιαίου χρηματικού ποσού της χορηγούμενης υποτροφίας ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ επί δώδεκα μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση των υποτροφιών θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου», το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 11-13, αρχής γενομένης από την 02α Μαΐου 2016  έως και την 4η Ιουλίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών) και από ώρες 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. ή με συστημένη επιστολή, τη χορηγούμενη εκ του Ιδρύματος αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτή.

Το έντυπο της σχετικής αιτήσεως μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπότροφοι είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ είτε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cleliafoundation.gr/.

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Ιδρύματος: 210 - 6208298 

 

Γίνεται μνεία πως περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 

Κηφισιά, 19/02/2016

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος

ΚΛΕΛΙΑ Λ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ